SICAT CANDROP

SICAT CanDrop foretar utligger- og hengetrådberegninger. Systemdata for kontaktledningen, mastedata og trasédata legges inn i programmet som så beregner hengetråder og / eller utliggere. Beregningsresultatene presenteres som kuttetabeller og skisser.

Programmet er utviklet av Siemens A/S. Programmet har norsk hjelpetekst. Hjelpetekstene er utfyllende og gjør programmet brukervennlig, og i stor grad selvforklarende. Seksjonen Elkraft og Tele hos Plan og Teknikk har ansvaret for programmet, nye versjoner og brukerstøtte.

En forutsetning for å få programmet til å virke er å benytte en programnøkkel. Slike nøkler er delt ut til alle hovedenhetene i Bane NOR ved en nøkkelansvarlig hos Plan og Teknikk. Programmet kan fritt benyttes for alle anlegg som bygges av Bane NOR i Norge.

Ta kontakt for spørsmål ang programmet og behov for flere lisenser eller endre ansvarlig for lisenser.

GJELDENDE VERSJON: 4.0.3.36