Stasjonstjenester

Stasjonen er bindeleddet mellom jernbanesystemet og samfunnet rundt, og er en viktig del av alle kollektivreiser som omfatter tog. Passasjerene skal oppleve det som praktisk og hyggelig å reise med tog. På stasjonene er det blant annet venterom, informasjon om togtrafikken og parkeringsplass.

På denne siden:

Om tjenesten

Med stasjoner mener vi både stasjoner og holdeplasser ved jernbanelinjen, der det er tilrettelagt med plattform for av- og påstigning for reisende. Hovedhensikten til stasjonene er å gi god tilgang til reiser med tog. Bane NOR har ansvar for stasjonstjenestene og utviklingen av disse, i tillegg til å tilrettelegge for sømløse bytter med andre kollektivtransportformer. Målgruppene for tjenestene våre er de som reiser med toget og eksterne aktører som togselskapene og leverandører.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

Stasjonsoversikt

Søk opp din stasjon og finn informasjon om alt fra parkering til tilbud og fasiliteter.

Kontaktinformasjon

;