Ruteplantjenester

Det kjører mange godstog, persontog og arbeidstog på jernbanen. Arbeidet med ruteplan setter faste tidspunkter for kjøring av tog mellom stasjonene. Bane NOR tildeler togselskaper togruter på tilgjengelig kapasitet på jernbaneinfrastrukturen.

Om tjenesten

Fordeling av ruter inngår i Kapasitetsfordelingsprosessen. Kapasitetsfordelingsprosessen er Bane NOR sin prosess for fordeling av kapasitet for ruteleier, og tjenester til togselskaper, samt Bane NORs eget behov for sportilgang for drift, vedlikehold og nybygging av jernbaneinfrastruktur. 

Prosessen starter fem år (også kalt «X-60», som angir antall måneder) før en ny ruteplanperiode iverksettes, og består av gjentakende aktiviteter for planlegging og tildeling av infrastrukturkapasitet.

I tjenesten ruteplan inngår ruteleier og ikke andre tjenester som fordeles i kapasitetsfordelingsprosessen.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Tjenesten ruteplan består langsiktig kapasitetsplaner, årlige ruteplaner og operative ruteplaner.

Langsiktig kapasitetsplaner

Årlige ruteplaner

Operative ruteplaner

 

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

;