Hensetting

Hensetting er kort fortalt parkering av tog. Togmateriell som ikke er i drift har behov for lokal oppbevaring i korte eller lengre perioder. Bane NOR utvikler og drifter egne anlegg over hele landet, hvor togene kan parkeres når de ikke går i rute. Her får togene også enkelt vedlikehold, renhold og varme.

På denne siden:

Om tjenesten

Det finnes i dag 348 rene hensettingsplasser fordelt på ulike anlegg i regionene Øst, Vest, Nord og Sør. Anleggene varierer i størrelse og har tilbud av ulike servicetjenester som for eksempel renhold, tømming av toaletter og påfylling av vann.

Hensettingskapasitet tildeles i forbindelse med den årlige ruteplanprosessen hvor Bane NOR innhenter ruteplansøknader fra alle togaktører og fordeler kapasitet basert på togselskapenes ønsker og totalkapasitet i toglinjenettet.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Det tilbys ulike servicetjenester i forbindelse med hensetting. Noen av disse er inkludert i hensettingsavgiften mens andre er tilleggstjenester.

Tjenestetilbudet varierer imidlertid på de ulike hensettingsanleggene avhengig av størrelse og plassering. 

Network Statement

Les mer om driftsbanegårder og hensettingsspor

Kontaktinformasjon

Morten Ullnæss

Tjenesteansvarlig Hensetting

;