Tjenesterutebøker

Vi har utarbeidet et dokument per jernbaneforetak, se eget vedlegg, som er den fastlagte ruteplanen.

Ruteplanen gjelder for en ruteplanperiode, rutene i vedlegget er sortert i tognummerrekkefølge.

For operativ bruk tilgjengeliggjøres oppdaterte ruter fortløpende i vår elektroniske distribusjonsportal (FIDO).(åpnes i ny fane)

Tjenesterutebøker R23