Søk ruter og sportilgang for neste ruteplanperiode

All godstrafikk og deler av persontrafikken i Norge er åpen for konkurranse på like vilkår. Her kan du søke om ruter og arbeid i og ved spor.

Kapasitetsfordeling

Kapasitetsfordelingsprosessen er planleggingen av det kompliserte puslespillet det er å lage en ruteplan for et jernbanenett som i all hovedsak er enkeltsporet. I tillegg skal vi komme til enighet med togselskapene som har søkt om ruter.

Hver ruteplanperiode oppdateres viktige datoer for møter og involvering av søkere i kapasitetsfordelingsprosessen. Disse datoene finner du i tidsplanen for kapasitetsfordelingsprosessen i Network Statement.

Last ned dokumenter

Her kan du laste ned og se frister for innmelding av sportilgang og behov for ekstrabetjening av TXP i 2023.

BEST-L

Søknad om ruter til den årlige ruteplanen skal sendes i vårt elektroniske system, BEST-L.

BEST-K

Søknad om sportilgang for arbeid i spor, i den nye inneværende ruteplanperioden, skal sendes i vårt elektroniske system, BEST-K. 

ARBIS

Planer for arbeid i spor finner du i  vårt elektroniske system for Banetekniske Planforutsetninger - ARBIS.

NB! Nettleser Google Chrome må benyttes til åpning og lesertilgang i ARBIS.

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

For detaljert informasjon om kapasitetfordeling, priser og infrastruktur, se Network Statement.

Søknad om kapasitet for tjenester og tilgang til serviceanlegg

Last ned mal for søknad om kapasitet for tjenester og tilgang til serviceanlegg i Network Statement.