Grafiske togruter

Her finner du grafiske ruter for ruteplanperiode R23. De gir en skjematisk oversikt for den på forhånd fastsatte togtrafikken på strekningene. Gyldig til søndag 10. desember 2023 kl. 03.00.

De grafiske rutene består av én loddrett akse som beskriver strekningens avstander, stasjoner og sidespor, og én vannrett akse som beskriver tiden i timer.

Det er viktig å være klar over at ekstratog, arbeidstog og tog som kjøres uten forhåndsplanlagt rute ikke er med i oversikten, se Daglige rutegrafer for disse togene.