Energimåling

Bane NOR, det svenske Trafikverket og danske Banedanmark har felles rammeavtale for innkjøp av energimålere til bruk i tog.

Hvem kan benytte rammeavtalen?

Infrastruktureierne Bane NOR, Trafikverket og Banedanmark, materielleiere og togselskap i Norge, Sverige og Danmark kan benytte denne rammeavtalen.

Leverandør

Det sveitsiske selskapet Hasler Rail AG, som produserer og leverer avanserte signal- og kontrollsystemer for jernbanetransport, er leverandør av energimålere.

De tilbyr energimålere som er sertifisert i henhold til EN50463-2012 og EN50463-2017 normkrav. Sistnevnte ble lagt til i rammeavtalen i 2022.

Les mer om Hasler Rail AG på haslerrail.com.(├ąpnes i ny fane)

Energimålerne er tilpasset AC systemer og kan brukes på 15kV/16.7Hz og 25 kV/50 Hz systemspenning eller i en kombinasjon av disse og leverer data som skal benyttes til energiavregning.

Dataene har en oppløsning på 5 minutter. Dette er i henhold til felles europeisk regelverk. Energimålerne har en forventet levetid på 25 år, men de må kalibreres etter 8 års bruk.

Vi sørger for erstatningsenergimålere når det er tid for kalibrering. Kalibrering utføres hos Halser Rail men initieres av oss.

Pris for energimålere varierer ut ifra det antall enheter som bestilles.

Overføring av data fra energimålere

Energimålerne kommuniserer via 4G GSM nett. Antenner og kabler for GSM/GPS kommunikasjon må støtte frekvensene vist i tabell 1 i dokumentet «Requirements for railway energy meters ordering and installation» for at de skal kunne overføre data til innsamlingssystem. Her finner du også detaljer rundt bestilling og installasjon av energimålere.

Se vedleggene for definisjon av systemspenning som traksjonsenhetene skal kjøre på. Relevant skjema må fylles ut og sendes til på e-post før bestilling av energimåler.

Installasjonsrapport ligger under med tittel «Installation and commissioning report». Denne skal fylles ut under installasjon av en energimåler på en traksjonsenhet og sendes på e-post til oss før måleren kan tas i bruk.

For igangkjøring av energimålesystem som tilfredsstiller EN50463-2017 normkrav vil det bli etablert nye prosedyrer i forhold tilknytning av energimålesystemet til datainnsamlingssystem (DCS).

Dette kalles for en «binding prosedyre», og går på godkjenning av at dataflyt kan starte opp fra energimålesystem til DCS. Infrastruktureier vil tilby opplæring i dette til installasjonsfirmaene.

Det tekniske installasjonsarbeidet vil være den samme for energimålere som tilfredsstiller hhv EN50463-2012 normkrav og EN50463-2017.