Åtte uker med arbeid døgnet rundt i Bergen

Fra 16. oktober til 10. desember er Bergen stasjon stengt for passasjertog for at Bane NOR skal fullføre byggingen av dobbeltspor mellom stasjonen og Fløen. Godstogene vil likevel gå det meste av tiden. I tillegg til å bygge en mengde nye spor, skal et nytt signalanlegg komme på plass i denne perioden.

  • Utbygging Nygårdstangen-Bergen-Fløen
  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter

Publisert: 3. oktober 2023 klokken 09:39

Arbeidsområdet ved Bergen stasjon

I perioden 16.10.-10.12. blir det mye aktivitet på strekningen mellom Bergen stasjon og Fløen. Foto: Helene Foldnes Skage, Bane NOR

Omfattende og komplekst arbeid

Det er mange ulike arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres og koordineres i stengeperioden. På det meste vil mer enn 200 arbeidere være i sving. Arbeidet vil foregå både på dagtid og om natten.

Dobbeltsporet på den 1,3 kilometer lange strekningen blir bygget i løpet av de to første ukene, og ti nye sporveksler blir også montert da. 

Vi fornyer også kontaktledningsanlegget, fjerner masser under sporene, fornyer spor og bygger ny underbygning, overvannshåndtering og drenering.

Mens dette arbeidet pågår vil det være mange store maskiner som sporpakkemaskin, pukktog og en skinnegående kran i aksjon.

Mest støy i starten

Den mest støyende perioden vil være når arbeidet starter opp. I løpet av den første uken skal sporene og kontaktledningsanlegget rives, og masser fra grunnen skal graves opp og fraktes bort.

I perioden 16-19/10 kjøres det masser ut via Kalfarveien nr. 83. Samtidig vil det være påfylling av pukk og sporarbeid på og ved den nye jernbanebroen i Fløen. Pukkjøringen til dette arbeidet vil ha adkomst via Kalfarveien 99.

I oppstarten vil det også være nødvendig å fjerne noe fjell i grunnen ved hjelp av meisling/pigging og muligens forsiktig sprenging.

Støyen fra disse aktivitetene vil være høy i perioder, men det aller mest støyende, som pigging og sprenging, vil bli utført på dagtid. 

Byggingen av nye spor er planlagt å starte 25. oktober, men dette arbeidet vil ha moderat støy. I perioden 1.-3. november vil det være komprimering/pakking av sporene døgnet rundt, noe som vil medføre merkbar støy for de nærmeste husstandene. 

Etter 3. november vil de støyende arbeidene foregå på dagtid, men det er da kun sveising, sliping og lignende, som vil ha lav til moderat støy.

Gjennom hele stengeperioden skal man samtidig installere nytt signalsystem, og teste at systemet fungerer som det skal. Bygge- og testperioden for signalsystemet vil ta omtrent fire uker. Dette er arbeid som ikke vil gi støy for omgivelsene.

Godstrafikken i stengeperioden

I starten og slutten av stengeperioden, vil banen være stengt for all togtrafikk, også godstogene.

I perioden fra 19. oktober til 7. desember vil det være trafikk til godsterminalen. Det vil ankomme sju godstog per natt, som er ett tog mindre enn normalt.

Godstogene vil ha diesellokomotiv fordi kontaktledningsanlegget er frakoblet. Imidlertid vil kjøringen på det såkalte Kronstadsporet bli halvert i denne perioden på grunn av endret kjøremønster på terminalen. 

Tilbud om alternativt bosted

De nærmeste naboene til de mest støyende aktivitetene vil få tilbud om hotellovernatting i den aktuelle perioden. Tilbudet kommer som en egen tekstmelding, og hotellbestillingen skal gjøres via Bane NORs kundesenter med angitt kode. Bestillingsfrist er en uke før arbeidet starter, det vil si innen mandag 9. oktober. Dersom du ikke har mottatt tekstmelding, men mener at du har behov for hotell, kan du kontakte Kundesenteret.

Sikkerhet

Bane NOR minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nært jernbanespor og høyspenningsanlegg. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Kontakt ved spørsmål:

Bane NOR kundesenter (mandag-fredag kl. 08-19 og lørdag-søndag kl. 09-15):
Telefon: 477 70 098, e-post: kundesenter@banenor.no

Nabokontakt Ole Magne Kjellevold, e-post: ole.magne.kjellevold@banenor.no

Prosjektets nabotelefon: 941 66 908. Telefonen vil være døgnbemannet i denne perioden.

Publisert: 3. oktober 2023 klokken 09:39