Velkommen til åpne møter

Bane NOR inviterer til åpent møte og åpne kontordager i september og oktober. Tema er kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes-Nærbø, som er ute på høring.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Utbygging mellom Sandnes og Nærbø
  • Nyhet
  • Planprosjekt
Illustrasjon som viser hvordan Bryne stasjon kan bli etter utbygging.

Illustrasjon som viser hvordan Bryne stasjon kan bli etter utbygging. Bane NOR

Bane NOR, i samarbeid med Hå, Time og Klepp kommuner, har varslet offentlig ettersyn og høring av forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Sandnes kommune gjennomfører høring i egen regi.

Hensikten med kommunedelplanen er å velge det beste alternativet for hvor den nye jernbanen kan gå. Når planen blir vedtatt, så er det med bare én korridor, og de andre alternativene som er utredet vil bli lagt bort. Det er gjort vurderinger av en rekke ting, blant annet kostnad, arealbeslag og jordvern, trafikale hensyn og støy.

Åpne møter og kontordager

Kommunedelplanen er nå ute til offentlig høring og ettersyn. Det betyr at alle som blir berørt eller har en mening om planen kan komme med sine innspill og kommentarer.

I forbindelse med høringen vil Bane NOR gjennomføre et åpent møte, samt åpne kontordager. Det åpne møtet vil gi overordnet informasjon, og dersom du har spesifikke spørsmål om egen eiendom ber vi deg om å komme på en av våre åpne kontordager.

Åpent møte avholdes i Time rådhus 19. september, klokken 19:00-20:30.

I tillegg blir det gjennomført åpne kontordager:

  • 27. september, klokken 14-18, Rådhusgata 3, Varhaug
  • 3. oktober, klokken 14-18, Klepp rådhus, Solavegen 1, Kleppe
  • 3. oktober, klokken 14-18, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, Sandnes
  • 5. oktober, klokken 14-18, Time rådhus, Arne Garborgs veg 30, Bryne

Høringen foregår i perioden 4. september til 29. november 2023. Send innspill og merknader til:  postmottak@banenor.no , merk med "Saksnummer 202004713, Høringsinnspill fra NN"

På det åpne møtet kommer representanter for Bane NOR og samtlige berørte kommuner til å presentere planforslaget. Etter møtet blir det i plenum anledning å stille generelle spørsmål.

På åpne kontordager kan den enkelte komme innom for å stille spørsmål og diskutere planforslaget. Vi anbefaler at du kommer på en åpen kontordag dersom du har konkrete spørsmål om din egen eiendom.

Dersom ingen av datoene passer for deg, så ber vi deg ta kontakt med oss direkte, for å avtale et møte. Det kan bli nødvendig at direkte møter gjennomføres elektronisk.

Mer om planen

Kommunedelplanen er omfattende, og det er mange dokumenter knyttet til den. Du finner alle relevante dokumenter på vår hovedside. Under her finner du planbeskrivelsen. Den gir en god gjennomgang av hva planen inneholder, vår anbefaling og hvordan vi har kommet frem til anbefalingen.

Last ned planbeskivelse

Lenke til hovedside, der flere dokumenter er tilgjengelige for nedlasting:

Utbygging mellom Sandnes og Nærbø