Døgnkontinuerlige arbeider på Barkåker i Tønsberg

Fra 24. juni til 7. august pågår det viktige døgnkontinuerlige arbeider ved det nye, kommende togparkeringsanlegget ved Barkåker utenfor Tønsberg. I denne perioden stanses togtrafikken mellom Stokke og Asker.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Togparkering Tønsberg
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
Brekke bru, skog og jernbaneskinner

For å kunne utnytte kapasiteten på det nye dobbeltspor og legge til rette for flere avganger i timen, bygger vi togparkeringsanlegg på Barkåker. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Arbeid som skal gjøres

I perioden med togstans i sommer vil det være døgnkontinuerlige arbeider her. Arbeidet består blant annet av, mindre omlegging av anleggsveier, fjerning av eksisterende baneunderbygning, etablering av ny baneunderbygning, ut- og inntransport av masser og etablering av betongfundamenter for Brekke Bru.

Arbeidet vil skje døgnkontinuerlig for å utnytte perioden med togstans maksimalt, før det settes tog på sporet 7. august. 

Generell informasjon om alternativ overnatting 

I periodene 29. juni til 6. juli og 10. juli til 14. juli, vil det være støyende arbeider også på natten. Bane NOR tilbyr derfor alternativ overnatting til naboer som berøres av støy over grenseverdiene om natten. 

Generelle spørsmål kan stilles til nabokontakten, men det er kundesenteret i Bane NOR som er ansvarlige for alternativ overnattingstilbudet og booking.

Konsekvenser for reisende

Fordi det er arbeider også på Tønsberg stasjon, og strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen lenger nord på Vestfoldbanen vil det være buss for tog mellom Stokke og Asker.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. 

I perioden 19. juni til 1. september vil det ikke være tilgjengelige parkeringsplasser på Tønsberg stasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til unb@banenor.no eller kontakte oss på telefon 904 19 578. Linjen er betjent hverdager kl 9-15. 

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.