Togstans i Kongsberg 26.-29. mai

Bane NOR bygger nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg. I pinsen skal vi gjøre arbeider som ikke kan utføres når det går tog. Derfor blir det alternativ transport mellom Kongsberg og Asker i pinsen, og mellom Kongsberg og Darbu helt til 10. juli.

  • Viken
  • Togparkering Kongsberg
  • Nabovarsel
Område med jernbaneskinner som fortsetter videre, samt inn på togparkeringen. Anleggsmaskiner.

Her bygges den utvidede togparkerkeringen i Kongsberg. Foto: Veidekke

Hva skal vi gjøre?

Mens det er stans i togtrafikken, skal vi gjøre nødvendige arbeider både ved Kongsberg stasjon og ved Flesberg tømmerterminal.

I Kongsberg blir det innkobling og endringer på høyspent- og signalanlegg på stasjonen. Det innebærer blant annet kapping av skinner og montering av master. På Flesberg tømmerterminal skal vi flytte sporveksler, skifte ut masser og forlenge sporområdet for å oppretthold sikker drift og bedre kapasiteten på tømmerterminalen.

Døgkontinuerlig arbeid i Kongsberg

Togtrafikken stanses fredag 26. mai klokka 19.00, og fra lørdag morgen klokka 07.00 blir det arbeid døgnet rundt i Kongsberg til klokka 19.00 mandag 29. mai.

På Flesberg er det arbeid fra 07.00 til 19.00 i pinsehelgen. Det vil kunne bli noe støy fra maskiner som jobber med å demontere eksisterende spor.

I forbindelse med togstansen i pinsen vil det også foregå vegetasjonsrydding på vestsiden av elven. Her skal det ryddes over tunnelinnslaget og videre inn mot stasjonen, lørdag 27. mai. Arbeidet skjer i tidsrommet 07.00 til 19.00. Det vil bli en del støy fra motorsager og ryddesager i denne perioden.

Konsekvenser for naboer

Vi forsøker å begrense støyende arbeid på nattestid, men det vil kunne bli lyd fra maskiner som jobber, skinnekutting og montering av materiell også på natt. Naboer som blir berørt av støy over grenseverdiene for natt er allerede kontaktet med tilbud om alternativ overnatting.

Konsekvenser for reisende

På grunn av arbeidene vi gjør, vil det være redusert kapasitet på Kongsberg stasjon frem til 10. juli. Det vil derfor være alternativ transport mellom Kongsberg og Darbu også etter pinsen. Sjekk togselskapenes nettsider eller reiseplanleggere for å se konsekvenser for din reise. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.