Planovergang stenges Flesberg

I forbindelse med arbeider på Flesberg tømmerterminal, må vi stenge en planovergang i nord. Dette får konsekvenser for noen naboer.

Publisert: 8. mai 2023 klokken 14:41

Kartutsnitt (ortofoto) som viser de omtalte områdene.

Det er planovergangen like vest for tømmerterminalen som stenges (markert med rødt på bildet).

Det er i utgangspunktet kun Nedre Førre (markert med blå sirkel på bildet) som har tilkomst via planoverogangen som blir stengt. Når planovergangen er stengt, må tilkomst fra Haugbruvegen derfor benyttes.

Bolig vest for planovergangen (markert med grønn sirkel på bildet) har tilkomst via egen planovergang. Det er imidlertid lagret noe utstyr inne på Bane NORs område. Dette må fjernes før pinse, da dette er et av de mulige områdene for å lagre overskuddsmasser i forbindelse med masseutskifting på tømmerterminalen.    

Publisert: 8. mai 2023 klokken 14:41