Togstans i Kongsberg fra 26. mai

Bane NOR bygger nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg. I pinsen skal det utføres arbeider som ikke gjøres når det går tog. Derfor blir det arbeid døgnet rundt i pinsehelgen, og alternativ transport fra og til Kongsberg fra fredag 26. mai.

  • Viken
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Kongsberg
  • Nyhet
Område med jernbaneskinner som fortsetter videre, samt inn på togparkeringen. Anleggsmaskiner.

Her bygges den utvidede togparkerkeringen i Kongsberg. Foto: Veidekke

Mens det er full stans i togtrafikken, skal Bane NOR gjøre nødvendige arbeider både ved Kongsberg stasjon og ved Flesberg tømmerterminal.

I Kongsberg blir det blant annet kapping av skinner og montering av master i pinsen. På grunn av arbeidene Bane NOR gjør, vil det være redusert kapasitet på Kongsberg stasjon frem til 10. juli. Det vil derfor være alternativ transport mellom Kongsberg og Darbu også etter pinsen.

Midlertidig sikringsanlegg

Mann med gult vernetøy og blå hjelm. Jernbaneområde i bakgrunnen.

Prosjektleder Gunstein Mork Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

– Vi gjøre en total ombygging for å modernisere sikringsanlegget på Kongsberg stasjon, forteller prosjektleder for utbyggingen Gunstein Mork i Bane NOR.

Frem til 10. juli vil det derfor være et midlertidig sikringsanlegg og kun mulig å bruke ett spor på stasjonen. Togparkeringen på Kongsberg vil også være stengt i denne perioden. Derfor blir det buss for tog for linje R12 (Kongsberg-Eidsvoll) mellom Kongsberg og Darbu mens dette pågår. Linje F5 (Oslo-Stavanger) skal etter planen gå som normalt.

– Når den nye togparkeringen står klar i november, vil det bety mindre tomkjøring av tog fordi flere tog kan stå parkert i Kongsberg og ikke i Drammen. Det er bra for klima, økonomi og kapasiteten på jernbaneskinnene, sier Mork.

Flesberg tømmerterminal utbedres

Jernbanespor med tømmerstabler på høyre side, og bygninger på venstre side. Det ligger fortsatt snø.

Flesberg Foto: Veidekke

Utbyggingsprosjektet gjør også tiltak på Numedalsbanen, som er nedlagt for persontrafikk. Her går i dag godstog med tømmer og flis fra Flesberg, gjennom Kongsberg og videre ut i verden. På denne strekningen skal fem planoverganger automatiseres.

Det er også utbedringer på Flesberg tømmerterminal, forteller Mork.

– I pinsen starter vi arbeidet med å flytte sporveksler, skifte ut masser og forlenge sporområdet for å oppretthold sikker drift og bedre kapasitetene på tømmerterminalen. Det blir arbeid her hver dag i pinsen fra klokka 07 til 19, sier Mork.

Arbeid døgnet rundt i Kongsberg

Togtrafikken stanses fredag 26. mai klokka 19.00, og fra lørdag morgen klokka 07.00 blir det arbeid døgnet rundt i Kongsberg til klokka 19.00 mandag 29. mai.

– Det gir store konsekvenser å stanse togtrafikken, og vi må utnytte tiden godt når vi gjør det. Vi kommer derfor til å jobbe også om natta i pinsen, sier Mork.

Selv om det er aktivitet døgnet rundt, forsøker Bane NOR å begrense de mest støyende aktivitetene til dagtid.

– Men det vil kunne bli lyd fra maskiner som jobber, skinnekutting og montering av materiell også på natt, og vi beklager ulempene det medfører. Vi har allerede kontaktet de naboene som blir berørt av støy over grenseverdiene for natt, med tilbud om alternativ overnatting.

Rydding av vegetasjon

I forbindelse med togstansen i pinsen vil det også foregå vegetasjonsrydding på vestsiden av elven. Her skal det ryddes over tunnelinnslaget og videre inn mot stasjonen, lørdag 27. mai. Arbeidet skjer i tidsrommet 07.00 til 19.00. Det vil bli en del støy fra motorsager og ryddesager i denne perioden.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.