Nattarbeid på Sandnes sentrum stasjon

På grunn av værsituasjon med mye nedbør som har vært og er meldt at kommer, har det blitt behov for å utføre nattarbeid natt til lørdag 6. juni på Sandnes sentrum stasjon.

  • Nabovarsel

Publisert: 5. juli 2024 klokken 11:56

Det vil bli arbeid med første støp på plattformen, og arbeidet vil pågå fra 19:00 05.07.2024 frem til 16:00 06.07.2024.

Det kan være behov for nattarbeid natt til tirsdag, natt til onsdag og natt til torsdag. Dette må ses an med tanke på værskifte.

Den mest støyende faktor er kommunikasjon på plattform mellom arbeidere. Av maskinell støy på plattformen er meldt at støy ikke vil overskride 55db. Det vil bli benyttet manuell betongblander for utførelsen for å minimere støy fra arbeidet.

Hvorfor nattarbeid

På grunn av nedbøret som har vært, og som er meldt, er vi nødt til å benytte tiden også på natten til betongarbeid på plattformen. 

Kort om prosjektet

Vi er i gang med fornyelse og oppgradering av Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner. Du kan lese mer om prosjektet på Sandnes sentrum stasjon her.


Publisert: 5. juli 2024 klokken 11:56