Utreder fortsatt drift på Norsenga

Bane NOR arbeider med planer for økt kapasitet for tømmerhåndtering i Kongsvingerregionen. Et av alternativene er å oppgradere dagens tømmerterminal på Norsenga, i stedet for å bygge nytt utenfor byen.

  • Planprosjekt
  • Innlandet
  • Kongsvingerbanen
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen
  • Nyhet
Norsenga med krysset mellom Kongsvingerbanen og Solørbanen.

Dagens tømmerterminal på Norsenga i Kongsvinger. Foto: Bane NOR

- Vi skal nå utrede mulighetene for å ha fortsatt drift av tømmerterminalen på Norsenga, i stedet for å bygge helt nytt, sier porteføljeeier i Bane NOR Hans-Egil Larsen.

- Det er dyrt å bygge nytt, og vi i Bane NOR har en plikt til å finne de alternativene som har best samfunnsøkonomisk nytte og minst negativ påvirkning på klima og miljø, samtidig som de oppfyller kravene til effektiv drift.

Fortsatt drift på Norsenga er ikke det eneste alternativet for tømmerterminal i Kongsvingerregionen. Det har allerede blitt utarbeidet planer for etablering av en ny terminal på to alternative lokasjoner nær Kongsvinger. Bane NOR forventer å komme med en anbefaling om hvor tømmerterminalen skal ligge i 2023.

- Det er viktig for oss i Bane NOR å være sikre på at vi har et godt nok grunnlag for å komme med en anbefaling om løsning, sier Larsen.

- Nå har vi fått større frihet til å organisere arbeidet med utbyggingsprosjektene våre, etter at det kom på plass et nytt avtaleregime med Jernbanedirektoratet tidligere i år. Det er den direkte årsaken til at vi velger å utrede fortsatt drift på Norsenga, for å se om det er en god løsning, både samfunnsøkonomisk og i et bærekraftperspektiv.

Lytter til tømmernæringen

Det er et klart mål for norsk jernbanepolitikk at gods skal over fra vei til bane, og det pågår nå planlegging av en rekke tiltak for å styrke godstransport på jernbanen. Tømmernæringen er i vekst, og har derfor et stadig økende kapasitetsbehov. Mye av tømmertransporten foregår over Kongsvinger, og derfor er det viktig å legge til rette for en mer effektiv drift av tømmerhåndteringen i regionen.

- I denne prosessen blir det viktig å ha tett dialog med tømmernæringen, sier Hans-Egil Larsen.

- De vet jo hvor skoen trykker, og har tanker om hva som må til for å få en mest mulig effektiv drift. Jeg er sikker på at vi sammen skal få til en god løsning, som tar hensyn til både næringens ønsker og jernbanens behov.