Samlet tømmernæringen på Kongsvinger

Bane NOR arrangerte workshop med tømmernæringen og Kongsvinger kommune om hvordan vi kan øke kapasiteten på Norsenga tømmerterminal. Vi fikk mange gode innspill fra engasjerte deltagere.

  • Planprosjekt
  • Innlandet
  • Kongsvingerbanen
  • Oppgradering av Kongsvingerbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 3. november 2022 klokken 00:00

Oppdatert: 22. februar 2023 klokken 14:52

Prosjektsjef Elisabeth Nordli (i midten) noterte flittig under workshopen.

Prosjektsjef Elisabeth Nordli (i midten) noterte flittig under workshopen. Foto: Bane NOR

- For oss i Bane NOR er det enormt viktig å lytte til de som er berørt av våre tiltak, sier prosjektsjef for Kongsvingerbanen Elisabeth Nordli.

- Når vi skal legge til rette for mer tømmer på bane, så kan vi ikke komme utenom de som faktisk skal bruke anlegget, altså tømmernæringen selv. Hvis vi jobber sammen, så øker vi muligheten for å få til en god løsning.

Styrker terminalkapasiteten

Bane NOR har fått i oppdrag å styrke terminalkapasiteten for tømmer i Kongsvingerregionen. Vi har utarbeidet hovedplaner for tømmerterminal på to lokasjoner, Raustadmyra og Brandval. Begge alternativene vil være svært kostbare, siden de utløser behov for kryssingsspor, tilsving og hel eller delvis elektrifisering på Solørbanen. Den høye kostnaden førte til at vi valgte å utrede fortsatt drift på den eksisterende terminalen på Norsenga ved Kongsvinger stasjon.

- Dette handler om å få mest mulig jernbane for pengene, og samtidig løse behovet for økt kapasitet for tømmertransport på bane, sier Nordli.

- Løsningen vi har skissert vil løse mye, men vi har behov for å være sikre på at den er brukandes for tømmernæringen. Derfor inviterte vi inn til denne workshopen, der brukerne av terminalen selv kunne peke på utfordringer og muligheter som vi ikke har tenkt på selv.

Stort engasjement

Workshopen fant sted på Kongsvinger festning 2. november, og representanter fra alle ledd i tømmernæringen var representert. Etter en presentasjon av løsningen vi har skissert for fortsatt drift på Norsenga var det tid for gruppearbeid. Det ble en god seanse, sier Elisabeth Nordli.

- Jeg må si at jeg ble imponert. Ikke bare over kunnskapsnivået, men engasjementet og viljen til å spille inn gode løsninger. De var ikke redde for å stille spørsmål ved våre ideer, og vi fikk presentert helt nye tanker og muligheter for en best mulig bruk av terminalområdet.

I tiden fremover skal prosjektet rydde i innspillene og se hva som bør utredes videre. Målet er å ha på plass et notat innen årsskiftet, sammen med en kostnadsberegning for de forskjellige alternativene. Så er planen å lande en avklaring om vi skal gå videre med planlegging i løpet av første kvartal 2023.

- Det er ingen tvil om at det er behov for økt kapasitet for transport av tømmer i Kongsvingerområdet, sier prosjektsjefen.

- Derfor er det så viktig for oss å møte tømmernæringen og være sikre på at vi trekker i samme retning, slik at vi kan få til en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning.

Publisert: 3. november 2022 klokken 00:00

Oppdatert: 22. februar 2023 klokken 14:52