Signerte kontrakt med Structor Oslo

Structor Oslo AS skal levere tredjeparts verifikasjon for kontroll av geoteknikk, ingeniørgeologi og konstruksjoner samt teknisk støtte til Bane NOR. Kontrakten har en verdi på 24 MNOK.

Publisert: 22. oktober 2019 klokken 10:57

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37

Bane NOR bygger fremtidens jernbane. Prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen er en del av den store InterCity-utbyggingen på Østlandet som skal gi et langt bedre togtilbud enn i dag, med kortere reisetid og økt kapasitet.

- Structor blir en viktig partner for oss innen tredjeparts verifikasjon for de løsningene som velges og den jobben som skal utføres innen geoteknikk, ingeniørgeologi og konstruksjoner. Vi kjenner Structor som en høyst kompetent aktør, og ser frem til å utvikle et godt samarbeid i arbeidet med nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge, sier Jarle Rasmussen, prosjektsjef for Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

- Vi gleder oss til å komme i gang med oppdraget. Det er svært spennende også ut i fra et ingeniørperspektiv, sier Sverre Sundfær, daglig leder i Structor Oslo AS. Structor har med seg samarbeidspartner Amberg Norge AS og sivilingeniør Albert Ølnes AS i dette oppdraget.

Kontrakten går over fire år med opsjon på forlengelse, og har en verdi på 24.150.000 kroner (eks. mva.).

 

Bilde: Structor Oslo AS skal levere tredjepartskontroll-tjenester til Bane NORs IC-utbyggingsprosjekt i Moss og Rygge. Her fra kontraktsigneringen. Prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR (t.v.) gratulerer Sverre Sundfær, daglig leder i Structor Oslo AS. Bak (f.v) Albert Ølnes, Lars Worren, Morten André Helland, Leiv Pedersen, Kjell Bråten og Jan Nondal.

Publisert: 22. oktober 2019 klokken 10:57

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37