Plantet ny skog i Mosseskogen

I midten av mai plantet prosjektet tusen nye trær i Mosseskogen.

Publisert: 7. juni 2019 klokken 13:37

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37

Mosseskogen er et yndet rekreasjonsområde for mange mossinger og prosjektet ønsker å legge til rette for at alle fremdeles skal ha gode friluftsopplevelser i skogen, til tross for at vi vil ha anleggstrafikk her de nærmeste årene.

Ingunn Biørnstad, prosjektets rådgiver for ytre miljø, forteller mer om tiltakene i Mosseskogen:
- Vi har nå plantet nye trær som hører naturlig hjemme i Mosseskogen. I samråd med en landskapsarkitekt har vi valgt ut tresorter ifra den stedlige vegetasjonen i området. Vi har plantet bjørk, gran, or og selje, og har tatt hensyn til hvor det skal plantes mer og mindre fuktkrevende arter, forteller hun.

- Konsekvensutredningen som ble gjort før prosjektet begynte, viste at Mosseskogen har stor verdi som friluftsområde. Derfor har vi sett det som viktig å gjøre disse tiltakene tidlig istedenfor å vente på at trær skal vokse opp naturlig. Vi vil at skogen skal brukes, og mitt inntrykk er at skogen fortsatt er mye brukt som turområde. Vi har blant annet etablert en undergang under anleggsveien som gjør at alle kan bevege seg trygt her mens vi jobber, sier hun.

Biørnstad legger ikke skjul på at Bane NOR har gjort store inngrep i skogen.
- Men anleggsveien er helt nødvendig for å få gjennomført prosjektet. Og i henhold til reguleringsplanen skal anleggsveien tilbakeføres til opprinnelig stand når prosjektet er ferdig, minner hun om.

Publisert: 7. juni 2019 klokken 13:37

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 10:37