Deler nyheter om arkeologiske utgravninger

Prosjektleder Lars Erik Gjerpe fra Kulturhistorisk museum holder foredrag på Rygge Bibliotek tirsdag 10. april kl. 19.

- Her presenteres resultater fra fjorårets utgravingssesong, og tolkninger av stedet så langt samt hva vi forventer å finne i år, forteller Gjerpe, om seansen som begynner klokken 19.

Han venter godt besøk også denne gang. En tilsvarende seanse i november i fjor etter endt feltsesong trakk nærmere 150 tilhørere, så det er tydelig at historie om bosettingen i kommunen fra jernalderen fenger i alle aldre.

Bakgrunnen for de arkeologiske utgravningene på Dilling og Carlberg er at Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor mellom Moss og Rygge. I den forbindelse er det etter kulturminneloven krav om kartlegging og registrering av kulturminner. Områder ved Dilling og Carlberg i Rygge ble av kulturminnemyndighetene betegnet å være særlig interessant med tanke på tidlig bosetting i fylket. Bane NOR er dermed pålagt å finansiere utgravningene.

Etter avslutningen av den første feltsesongen har mange prøver blitt sendt av gårde for nærmere datering og analyse. Allerede nå kan arkeologene fastslå at utgravingen gir et godt grunnlag for å forstå både bygninger og gårdstun, og forholdene mellom dem i tid og rom. Målet er å kunne identifisere minst 80-150 bygninger i løpet av prosjektet, noe som vil gi gode muligheter for å undersøke variasjoner i hustyper og byggeskikk, som igjen vil bidra til økt innsikt i økonomiske og sosiale forhold fra den tiden.

- Et så stort og betydningsfullt arkeologisk arbeid skaper ikke bare begeistring innad i miljøet men også blant lokale historieinteresserte. Det var viktig for prosjektet at også lokalbefolkning og interesserte kunne få delta i det spennende arbeidet på Dilling. Vi opprettet egne omvisninger og mellom slutten av juni og tidlig september i fjor hadde vi omvisninger hver torsdag. Omvisningene var godt besøkt og vi anslår at totalt 300-400 besøkende var innom, forteller Nina Kjønigsen, kommunikasjonsansvarlig i Bane NOR for prosjektet nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

- Sammen med KHM lagde vi også et skoleformidlings­opplegg hvor elever fra 3.-7.klasse i Moss og Rygge kommuner ble invitert, med tema «Arbeid som en arkeolog og lær om jernaldergården». Ca. 200 elever fikk kunnskap om jernalderens samfunnsforhold og arbeidsteknikker, med et særlig fokus på jernaldergården og hverdagsakti­viteter knyttet til huset, som matlaging og tekstil­produksjon. Særlig spennende synes de det var å få sålde etter keramikkbiter og søke etter metall­gjenstander med metallsøker, forklarer hun.

- Feltsesongen 2018 vil åpne for nye publikumsdager samt skolebesøk. Arkeologene er i gang så snart snøen slipper taket og vi åpner for publikum i slutten av mai. Vi ønsker alle velkommen til en historisk reise tilbake i tid på Dilling!