- Spennende arkeologiske funn

- Utgravningene er viktige og vil trolig bidra til å endre samtidens forståelse av bosettingsmønsteret i perioden, sier Lars Erik Gjerpe. Perioden han snakker om er 500 år f. Kr til 500 år e. Kr.

Publisert: 11. desember 2017 klokken 09:19

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 12:30

47-åringen har deltatt i arkeologiske utgravninger siden midten på 1990-tallet, men prosjektet i Rygge er det mest omfattende han har vært involvert i. På det meste har 20 arkeologer vært i aktivitet, og det ventes like mye aktivitet neste år.

- Vi graver totalt ut ca. 60 mål, og det som er spesielt i Rygge er at vi graver ut såpass store sammenhengende områder. Det gjør at vi ser mer av det store bildet og også kan se litt hvordan bosettingsmønster og hus endret seg over tid og hvordan folk flyttet på seg i dette området, sier Gjerpe.

Det er Bane NOR som finansierer utgravningene i Rygge, da utgravingsområdene ligger i planområdet for den nye traséen.
- Hadde det ikke vært for at Bane NOR skal bygge jernbanespor her hadde vi nok aldri fått undersøkt dette området, innrømmer han.
- Store utbyggingsprosjekter på vei og jernbane bidrar til viktig kunnskap om fortiden, og jeg opplever at vi har et godt samarbeid med Bane NOR. Vi er to statlige overbygninger som sammen har et samfunnsoppdrag som vi skal løse, sier han.

Så langt har arkeologene gravd ut ca. 50 hus. Det lengste er 45 meter langt og de minste er rundt 6 meter lange. Ved hjelp av karbondatering (C-14) har man tidfestet husene til perioden 500 f. Kr til 500 e. Kr.
Gjerpe understreker at det ikke er snakk om husvegger, men spor etter hus.
- Det vi har funnet er spor etter ildsteder og husstolper. Det er dessverre ikke mulig å finne spor etter selve husene i et slik jordbruksområde der matjorden har blitt utnyttet i hundrevis og tusenvis av år, legger han til.
- Men det har vært gode bevaringsforhold, og utgravingene viser at vi har funnet spor etter mye. Foruten 50 hus har vi også funnet spor etter rundt 15 graver som også forteller litt om gravskikken i denne perioden, forteller han.

Interessen for utgravingsprosjektet har vært stor. Opptil 60 personer har deltatt på de åpne publikumsmøtene de har hatt på torsdager. Og i september var det stinn brakke da Gjerpe gjestet Rygge Bibliotek for å fortelle om de foreløpige funnene. Han kommer tilbake til biblioteket i april for å fortelle om funnene og om planene for den siste utgravingssesongen. Den begynner i april/mai og avsluttes i november 2018.

Publisert: 11. desember 2017 klokken 09:19

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 12:30