Unike boringer i Moss sentrum

Ved Statoil-stasjonen Wulfsbergsgate i Moss holder prosjektet nå på med en unik grunnboring.

Publisert: 27. mars 2017 klokken 10:44

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:03

Ved Statoil-stasjonen i Moss holder prosjektet nå på med en unik grunnboring. Der står det nå en 11 meter høy borerigg som borer ned mot 25 meter. Det er et dansk firma som leverer boringene for oss og boremetoden som brukes for å hente ut prøvene er helt ny i Norge.

I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden skal få opp alt av løsmasser i tillegg, og vil kunne gi et langt mer realistisk bilde av hva som befinner seg i grunnen. En av de største forskjellene fra vanlig kjerneboring her i landet er størrelsen på borekrona, som er på hele 150 mm i diameter.

Dette gir en kjernediameter på rundt 100 mm på massene som hentes ut, i stedet for opp til 60 mm som er vanlig i Norge. Den store diameteren forhindrer at løsmasser blir vasket ut og gir derfor mer komplette prøver. Det setter en ny standard for grunnboringer her i landet. Undersøkelsene vil i første omgang gi grunnlag for et kostnadsanslag for tunnelen og ikke minst gi verdifull informasjon for prosjekteringen videre.

Boringene skal pågå ut mars. 

Publisert: 27. mars 2017 klokken 10:44

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:03