Steinullbakken stenges i april/mai

Statkraft Varme AS skal utføre graving av fjernvarmerør i Steinullbakken med tilknytting til Rockwool. Samtidig vil de utføre stabiliserende arbeider for Bane NOR i området.

Publisert: 7. april 2017 klokken 10:51

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:18

Dette medfører til at Steinullbakken i Moss stenges for gjennomkjøring fra månedsskiftet april/mai. Tidligst start på selve anleggsarbeidene vil være i begynnelsen av mai.

Mellom Teglverksveien og Fjordveien skal det legges om høyspentkabel, grave ut masser og erstatte disse øverst i bakken, samt støpe en ca. 50 meter lang støttemur. Det skal videre legges vann- og avløpsledninger, fjernvarmerør og til slutt vil veien opparbeides.

Mellom Teglverksveien og Værlegata vil det bli gravd en grop nederst i Steinullbakken og utført utbedring av vannledningen opp til Teglversveien fra dette punktet.

Innen utgangen av juli skal det meste være klart unntatt asfalt, kantstein, o.l. Fredag 22. september er satt som endelig sluttfrist, da skal alt være ferdig.

Som en konsekvens vil Steinullbakken da være stengt fra mai-ut juli. Det skal anlegges egen adkomst/stier til de enkelte eiendommene. Dere vil få nærmere informasjon om hvor dere skal parkere og adkomst til deres eiendom i perioden.

Arbeidstider blir standard dagskift, kl. 07-19, inklusive arbeider i fellesferien. Ingen nattarbeider er planlagt utover det som er nødvendig i forbindelse med vannutkobling/omkoblinger.

For alle spørsmål, ta kontakt med prosjektleder i Statkraft Varme AS:
Arild Reklev: tlf. 480 53 143, e-post: arild.reklev@statkraft.com

Publisert: 7. april 2017 klokken 10:51

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:18