Skal grave fram jernalderlandsby i Rygge

Våren 2017 starter arkeologer under ledelse av Kulturhistorisk museum ved Universitet i Oslo, med utgravninger på seks ulike lokaliteter ved Dilling i Rygge kommune. Målet er å grave fram en av Norges største jernalderlandsbyer.

Publisert: 8. februar 2017 klokken 09:29

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:37

Blant annet i dette området ved Dilling stasjon skal det gjennomføres arkeologiske utgravninger. Her kan det ha vært en landsby i jernalderen. Foto: Bane NOR

På deler av strekningen hvor det nye dobbeltsporet skal gå mellom Sandbukta og Såstad, foretok Østfold fylkeskommune høsten og vinteren 2015 arkeologiske registreringer.
- Fornminneundersøkelsene ble gjort der det fremtidige dobbeltsporet skal gå og i områder som blir berørt av tilhørende anleggsarbeider. På bakgrunn av funn fra dette arbeidet har Bane NOR inngått en avtale med Kulturhistorisk museum (KHM) om videre utgravninger, sier rådgiver for ytre miljø Ingunn Biørnstad i Bane NOR.

Det skal letes på seks områder som til sammen utgjør over 80 dekar. Disse ligger på strekningen fra Carlberg Gaard i nord, til midtveis mellom Larkollveien og Såstad gård i sør. KHM anslår at det kan identifiseres mellom 50 og 150 hus fra jernalderen i området. Dette vil i så fall bli Østlandets første landsby fra denne tidsalderen og en av de største i landet.

- Dette er på størrelse med jernalderlandsbyen på Forsandmoen i Rogaland, hvor det ble avdekket i overkant av 250 bygninger innenfor ca. 80 dekar. Tidligere undersøkte boplasser på Østlandet består i all hovedsak av færre enn ti bygninger, forteller prosjektleder Lars Erik Gjerpe ved Kulturhistorisk museum, som legger til at dette blir muséets største prosjekt noensinne.

Jernalderen er i arkeologien regnet som den epoken der bruken av jern er framtredende i produksjonen av våpen og redskap i et samfunn. I Norge begynte jernalderen omkring 500 f.Kr.

Gravearbeidene skal starte opp i mai og vil pågå i to sesonger fram til november i 2018. Arkeologene skal jobbe i fem arbeidslag med inntil 20 personer samtidig. De fleste blir prosjektansatt, og KHM vil hente inn mannskaper fra hele landet samt Sverige og Danmark.

Etter som arbeidet skrider frem, vil publikum få anledning til være med på omvisninger ved utgravningsområdene. 
De seks lokalitetene ligger relativt samlet på strekningen fra Carlberg Gaard i nord til midtveis mellom Larkollveien og Såstad gård i sør.


Fakta om prosjektet:

  • Utføres av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Utføres på bakgrunn av registreringer fra Østfold fylkeskommune
  • Skal letes på til sammen 80 dekar i Rygge kommune
  • Kan bli det største funnet på Østlandet
  • Utgravninger fra ca. i mai–til november 2017 og 2018
  • Ca. 19  uker utgraving per år med inntil 20 arkeologer
  • Budsjett:  ca. 54 millioner kroner

Publisert: 8. februar 2017 klokken 09:29

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:37