Se det nye dobbeltsporet på video

Denne animasjonen viser traseen (ca. 10 km) for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen. Vi flyr nordover fra Såstad i Rygge, og underveis passerer vi over den nye stasjonen i Moss. Vi ser også en "skygge" som gir en god indikasjon på plasseringen av tunnelstrekningene, men som ikke er 100 prosent nøyaktig. Videoen er en visualisering i tidlig fase av prosjektet, noen avvik mot virkeligheten kan forekomme.

Publisert: 6. juni 2017 klokken 10:42

Oppdatert: 16. april 2018 klokken 10:43

Publisert: 6. juni 2017 klokken 10:42

Oppdatert: 16. april 2018 klokken 10:43