Reguleringsplanen i brosjyreform

I forbindelse med at reguleringsplanen for det nye jernbaneprosjektet er levert kommunene, har prosjektet laget en forenklet utgave av planene.

Publisert: 2. mai 2016 klokken 13:17

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:07

Nytt dobbeltspor for Østfoldbanen på den 10 km lange strekningen mellom Sandbukta i Moss og Såstad i Rygge, er et viktig samferdselsprosjekt, designet for å møte transportbehovet som følge av befolkningsøkningen. 

Østfoldbanen er en av fire InterCity-strekninger som skal forbedres de neste årene.

Les mer her

Publisert: 2. mai 2016 klokken 13:17

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:07