Forslag levert kommunene

Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan er nå oversendt Moss og Rygge kommuner.

Publisert: 4. april 2016 klokken 11:37

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:14

Onsdag 9. mars oversendte Jernbaneverket  forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Prosjektet strekker seg fra Sandbukta i nord, gjennom Moss by, før det ender i Såstad. Planforslaget er derfor delt mellom kommunene Moss og Rygge. Forslaget vil nå bli behandlet politisk før det blir lagt ut på offentlig høring.

- Planen baserer seg på overordnede kommuneplaner for Moss og Rygge kommuner. Hovedformålet for planen er å legge til rette for en ny og moderne jernbane med økt kapasitet og hastighet på strekningen, forteller planleggingsleder offentlig plan Trygve Sørbø Kvarme.

Viktige overordnede føringer i planforslaget

• Dagens bane gjennom Moss by nedlegges og ny bane legges i tunnel. 
• Ny fire-spors stasjon i Moss, inkludert mulighet for havnespor. 
• Dagens bane på strekningen Kleberget, Feste, Carlberg nedlegges og ny bane legges i tunnel. 
• Dagens bane på strekningen Carlberg–Såstad flyttes og flere trafikkfarlige planoverganger erstattes av planfri krysning. 

- Vi er fornøyde med å kunne overlevere forslag til reguleringsplan til kommunene. Nå er vi et steg nærmere å kunne sette spaden i jorda. De første forberedende arbeidene starter etter planen i høst, mens byggestart for hovedarbeidene skjer i 2018, avslutter Trygve Sørbø Kvarme.

Publisert: 4. april 2016 klokken 11:37

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:14