Ønsker du å se spor fra fortiden?

I forbindelse med Bane NORs prosjekt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er det nå satt i gang et omfattende arkeologisk utgravingsarbeid i Rygge. I sommer kan publikum besøke utgravningene.

Publisert: 27. juni 2017 klokken 14:15

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:41

Målet er å grave frem en av Norges største jernalderlandsbyer. Utgravingene skal skje på seks forskjellige lokaliteter, under ledelse av Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo.

KMH anslår at det kan være et sted mellom 50 og 150 hus fra jernalderen i området. Disse gravearbeidene vil pågå i to sesonger i 2017 og 2018. Dette er et kjempespennende arbeid og nå ønsker vi å invitere publikum. Kom og se hvordan arkeologer arbeider for å avdekke Dillings jernalderbebyggelse.

Åpen dag for publikum
Vi har åpen dag hver torsdag gjennom feltsesongen med unntak av uke 29 og 30, fra kl 14.00-15.00.
Vi begynner torsdag 29. juni kl. 14.00. Oppmøte ved Dilling stasjon. Omvisningen varer ca 1 time.

Velkommen til oss!

NB: begrenset parkeringsmuligheter. Husk godt fottøy.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet

Publisert: 27. juni 2017 klokken 14:15

Oppdatert: 27. juni 2017 klokken 14:41