Åpne møter i mai

Prosjektet vil arrangere åpne publikumsmøter i mai.

Her er en oversikt over kommende åpne møter i forbindelse med  utbyggingen av dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad.

24. mai: Åpent møte i forbindelse med reguleringsplanen for Moss kommune. Kl. 18.00-20.00. Sted: Samfunnssalen, Moss kommune. 

25. mai: Åpent møte i forbindelse med reguleringsplanen for Rygge kommune. Kl. 18.00-20.00. Sted: Samfunnssalen, Moss kommune.