Klage tas ikke til følge

Fylkesmannen i Vestfold har behandlet "klage - områderegulering av dobbeltspor Sandbukta - Såstad" og konkluderer med at den ikke tas til følge.

Fylkesmannen i Vestfold har behandlet klage - områderegulering av dobbeltspor Sandbukta - Såstad og konkluderer med at den ikke tas til følge. Dermed opprettholder Fylkesmannen Moss kommunes vedtak om reguleringsplan for nytt dobbeltspor av 16. november 2016 .

Les mer her