Kartlegger energibrønner i Moss og Rygge

I de seneste dagene har rådgivingsselskapet Sweco og Jernbaneverket vært på befaringsrunder i Moss og Rygge for å kartlegge energibrønner som ligger i nærheten av de kommende jernbanetunnelene og byggegropen i Moss sentrum.

Publisert: 29. juni 2016 klokken 10:32

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:04

Samtlige brønner som blir sjekket ligger mindre enn 100 meter fra de nye tunnelene ved Sandbukta og Kleberget, samt nær den kommende byggegropen i sentrum. Dette gjøres i tilfelle det oppstår problemer med brønnene i byggeperioden.

De gamle målingene viser seg å ikke være nøyaktige, derfor blir det brukt moderne GPS-utstyr for å koordinatfeste brønnene.

På bildet: Hydrolog Panos Dimakis i Sweco koordinatfester brønn.

Publisert: 29. juni 2016 klokken 10:32

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:04