Informerte om støy i Moss

Torsdag 12. mai arrangerte Jernbaneverket et informasjonsmøte om hvordan planene med nytt dobbeltspor vil påvirke støynivået for naboer som bor tett på de kommende arbeidene.

Publisert: 19. mai 2016 klokken 13:07

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:06

Fagansvarlig for støy Christian Magnusson fra rådgiverne Rambøll Sweco informerte de inviterte om hva det betyr å bo i gul støysone, hvordan støy beregnes og om støy i driftsfase. De frammøtte fikk høre om hvilke tiltak beboerne har krav på.

- Som på enhver byggeplass er det en del støyende anleggsarbeid som ikke kan unngås, men det finnes flere tiltak som kan redusere belastningene som støyskjerming, fasadetiltak, regulering av tidspunkt for støyende arbeider, alternativ bosted/hotellovernatting, o.l., sa Christian Magnusson.

Under Magnussons presentasjon fikk naboene høre lydeksempler på støy og hvordan støyen kan dempes med ulike typer støyskjermingstiltak. Han forklarte at boliger i gul sone, der det vurderes at det vil være nødvendig med tiltak, vil få befaring og kartlegging av hvilke tiltak som skal utføre på boligene.

Avslutningsvis fortalte Magnusson om regelverket utbygger er forpliktet å forholde seg til.
- Jernbaneverket følger Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (t-1442-2012) og naborettslige regler, og er forpliktet til forhåndsvarsling av støyende arbeid. Eksempler på varsling er nyhetsbrev, nabovarsler, avisannonser, sosiale medier og nettsider.

Publisert: 19. mai 2016 klokken 13:07

Oppdatert: 6. juni 2017 klokken 10:06