Informerte om grunnforholdene i Moss

Torsdag 2. februar informerte utbyggingsprosjektet for det nye dobbeltsporet om grunnforholdene i Moss i Teknisk utvalg i kommunen.

Det var fullsatt i Teknisk utvalg i Moss kommune. Enkelte måtte stå under møtet. Foto: Helge Warberg-Knoll, Moss Avis

Prosjektets geotekniske eksperter forklarte om de grunnundersøkelsene som er gjort, om prosjektet og sikringstiltak. Det var et åpent møte og stor publikumsinteresse.

Grunnforholdene i Moss er krevende men ikke ekstraordinære sammenlignet med andre steder. Rundt hele Oslofjorden finner man tilsvarende krevende grunnforhold og våre ingeniører har bygget jernbane også der. Sandvika, Studenterlunden, Nationaltheatret, Oslo S, Ski samt store deler av Vestfoldbanen er eksempler på slike prosjekter.

Underveis svarte representanter fra prosjektet på spørsmål fra politikerne og fra de som var til stede.

Det er beboere i området ved Fjordveien som har vært mest bekymret for kvikkleiren i havneområdet og faren for ras i åsen og ned mot jernbanen. Men lederen i Kallum og Kleberget Velforening, Kristian Hjortkær Hansen, uttalte til Moss Avis etter møtet at han syntes informasjonen fra Bane NOR var god og betryggende.

- Dette var en profesjonell orientering. Jeg synes fagfolkene her i dag la fram fakta på en god måte og det virker som de er genuint opptatt av sikkerheten. Det setter våre medlemmer i Fjordveien området pris på, fremholdt han til avisen. 

Les presentasjonen her:
Orientering om grunnforhold for Teknisk Utvalg i Moss kommune 2. februar 2017.pptx