God dialog om anleggsvei gjennom populær skog

Det var mange som hadde tatt veien til lokalene til Mosseskogen Vel da Bane NOR og Moss kommune holdt informasjonsmøte om den nye anleggsveien som skal anlegges i forbindelse med byggingen av ny jernbanetrasé gjennom Moss.

Publisert: 24. mai 2017 klokken 09:06

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:17

Bildet: Medlemmene fra velforeningene til Mosseskogen, Kambo og Røysåsen ble orientert om arbeidene med den nye anleggsveien av rådgiver Ingunn Biørnstad i Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet.

- Målet med møtet var å orientere om den kommende anleggsaktiviteten og hvilke muligheter det samtidig skal være for friluftsliv og uteaktiviteter i skogen. Vi ønsket spesielt innspill om hvor de lokalkjente ønsket kryssende stier over anleggsveien, forteller rådgiver for Ytre miljø Ingunn Biørnstad i Mosseprosjektet.

I høst starter opparbeiding av en 6,5 meter bred asfaltert anleggsvei gjennom Mosseskogen ut til Osloveien. Anleggsveien er nødvendig for å få fraktet ut stein fra fjellskjæringen ved det eksisterende jernbanesporet. Det skal skjæres og pigges ut 80000 kubikk meter stein som skal fraktes ut av området. I snitt må 60 lastebillass daglig kjøres gjennom skogen til et nærmere bestemt deponi.

Medlemmene fra velforeningene til Mosseskogen, Kambo og Røysåsen hadde mange spørsmål underveis. Trafikksikkerhet, støy, støv, hvor anleggsveien skulle gå og arbeidstid for transport var spørsmål som ble tatt opp. Mange ønsket å få vite om hva som blir fjernet av skog, om hvor store sår i landskapet det ville bli og hvilke krav vi har til entreprenør.

Anleggsveien gjennom Mosseskogen fjernes i 2025 og dagens turvei tilbakeføres. På stemningen i lokalet virket det som mange var positive til svarene de fikk fra Bane NOR og Moss kommune.

- Vi fikk inn mange gode innspill som vi tar med oss i planleggingen. Vi ble også invitert med på en befaring gjennom skogen av medlemmene, noe vi selvsagt takket ja til, sier Ingunn Biørnstad.

Publisert: 24. mai 2017 klokken 09:06

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:17