Fullt hus om forberedende arbeider i Moss

Det var mange som hadde tatt turen til Samfunnssalen i Moss kommune da Bane NOR informerte om de kommende forberedende arbeidene på Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet.

Publisert: 3. mai 2017 klokken 10:30

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:18

Kommunikasjonsansvarlig Nina Kjønigsen i Bane NOR startet med å ønske velkommen før byplanlegger Terje Pettersen i Moss kommune fortalte om planene for utviklingen av Moss by. Kommunen ønsker at langt flere skal ha mulighet til å bo og arbeide i og nær sentrum.
- Den vedtatte stasjonsløsningen vil gi grunnlag for en framtidsrettet by- og knutepunktutvikling med god tilgjengelighet til sentrumskjernen og til byens framtidige hovedveisystem.

Byggeleder Frank Kobbhaug i Bane NOR fortalte om de kommende arbeidene som skal legge til rette for hovedentreprisen som starter i 2019. De frammøtte fikk se illustrasjoner av de kommende arbeidene som bla. innebærer omlegging av spor, bygging av ny støttemur ved Rockwool og bygging av anleggsvei i Mosseskogen. Prosjektets rådgiver for ytre miljø Ingunn Biørnstad informerte om arbeider som kan påvirke ytre miljø - som bla. graving i forurenset grunn, etablering av spuntvegg ved Moss havn og bygging av anleggsvei gjennom Mosseskogen med tilrettelegging for turstier

Etter presentasjonene var det cafedialog hvor det var mulig å diskutere ved ulike stasjoner. Til slutt var det åpent for spørsmål i plenum.

Presentasjonen kan leses her

Publisert: 3. mai 2017 klokken 10:30

Oppdatert: 2. juni 2017 klokken 15:18