Bane NOR i Moss signerer kontrakt med Leif Grimsrud AS

Bane NOR og Leif Grimsrud AS har signert kontrakt for forberedende arbeider for prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Østfoldfirmaet starter med arbeidene ved Moss stasjon og ved Sandbukta i løpet av august og skal etter planen jobbe fram til høsten 2019.

Kontrakten som nå er inngått har en verdi på ca. 250 millioner kroner og omfatter deler av de forberedende arbeidene som må gjennomføres før en totalentreprenør kan starte opp. Arbeidene i 2018 forutsetter Stortingets vedtak.

- Avtalen med Leif Grimsrud AS er av stor betydning for klargjøringen før hovedarbeidene starter i 2019. Vi er fornøyde med å få denne kontrakten på plass, sier konserndirektør Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Kontrakten prosjektet i Moss og Leif Grimsrud har underskrevet gjelder arbeider ved dagens stasjonsområde og ved Sandbukta:

• Omlegging av sporet for Østfoldbanen midlertidig ned mot havna slik at togene kan gå uforstyrret gjennom hele anleggsperioden. Sporene flyttes for å klargjøre for bygging av ny stasjon. I forbindelse med arbeidene skal det blant annet rives et hensettingsspor, etablere spuntgrop i Strandgata, omlegging av vann og hovedkloakk og etablering av ny innkjøring til Moss havn.
• Rivning av seks hus i Strandgata samt rivning av Pakkhuset ved stasjonen.
• Bygge anleggsvei fra Osloveien gjennom Mosseskogen til Sandbukta. Klargjøre ved spor for å opprettholde togtrafikk.
• Sage og sprenge ut fjellskjæring mot sjøen ved Sandbukta.

- Dette er en veldig viktig kontrakt for Leif Grimsrud. Vi er i ferd med å styrke oss i Mosseområdet og dette er svært viktig del av denne satsingen, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud. I august starter firmaet med å etablere egen anleggsrigg sør for dagens jernbanestasjon.

Leif Grimsrud er ledende maskinentreprenør i Østfold med hovedkontor i Halden. Firmaet ble etablert i 1957. I 2015 fikk bedriften en ny stor ny eier i ryggen, Veidekke som eier 80 prosent, i tillegg eier GG Gruppen AS 20 prosent. Leif Grimsrud har i dag fire avdelinger - utemiljø, kystmiljø, jernbane og anlegg.

I tillegg til sitt hovedkontor i Halden har Grimsrud avdelingskontor i Spydeberg, Vestby og Hvaler. Arbeidsområdet er i hovedsak Østfold og søndre Akershus. Selskapet har samlet ca. 220 ansatte, hvor ca. 30 er i Sverige. Omsetningen i 2015 var samlet ca. 650 millioner.