Anleggsarbeider i Mosseskogen

Høsten 2017 starter Bane NOR arbeidet med nytt dobbeltspor. I Mosseskogen etableres det ny anleggsvei fra Osloveien til sjøen. Hva innebærer det for de som ferdes i skogen?

Publisert: 5. juli 2017 klokken 11:53

Oppdatert: 5. juli 2017 klokken 12:06

Noe av det første som må skje, er at entreprenør fjerner vegetasjon og bygger en to-felts anleggsvei
gjennom Mosseskogen, fra Osloveien og frem til Mølleråsentunnelens sørlige utløp ved Sandbukta.

Anleggsveien vil i stor grad følge dagens turvei, som opprinnelig ble anlagt som anleggsvei for
arbeider med Mølleråsentunnelen i 1991-96. Denne turveien er et godt eksempel på anleggsveier,
som er nedskalert og som nå gir befolkningen et godt turtilbud.

Anleggsarbeid i Mosseskogen og ved Sandbukta – hva innebærer det?

Publisert: 5. juli 2017 klokken 11:53

Oppdatert: 5. juli 2017 klokken 12:06