- En milepæl for jernbanen i Moss

Bystyret vedtok 14. november og 12. desember områderegulering for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Publisert: 14. desember 2016 klokken 10:24

Oppdatert: 14. desember 2016 klokken 12:40

Planforslaget legger til rette for utbygging av et moderne jernbaneanlegg med dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, og ny stasjon i Moss.

- Dette er en stor milepæl for utviklingen av jernbanen i Moss. Løsningen legger til rette for videre utvikling av Rv. 19 og sjøsiden i Moss, sier prosjektleder for offentlig plan Trygve Sørbø Kvarme i Jernbaneverket.

De forberedende arbeidene for det nye dobbeltsporet planlegges å starte høsten 2017. I forkant av dette må nødvendig grunnerverv være klargjort.

- Jernbaneverket har nå fått vedtatt plan som ligger til grunn for fremtidig erverv av eiendom. Det er nødvendig å avvente eventuelle klageprosessser før ervervet kan starte opp for fullt. Dette fordrer også at nødvendige investeringsmidler blir tildelt, sier leder for grunnerver Marie Oppegaard i Jernbaneverket.

Aktuelle dokumenter i saken kan ses på kommunens internettside:
moss.kommune.no (åpnes i ny fane) , og på Bylab i Dronningens gate 15.

Publisert: 14. desember 2016 klokken 10:24

Oppdatert: 14. desember 2016 klokken 12:40