Arbeid med tilbakeføring av Kopstadveien i Horten

Det vil i tiden frem mot desember være arbeider med tilbakeføring av Kopstadveien, med tilhørende gang- og sykkelvei.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 27. september 2023 klokken 09:05

Arbeidet som skal utføres

Det vil i perioden frem til desember pågå veiarbeid på Kopstadveien samt på gang- og sykkelveien som hører til. Det vil være nedsatt hastighet og manull dirigering ved behov. 

Det vil også i perioden være vann- og avløpsarbeider som kan påvirke de aller nærmeste naboene. Naboene det gjelder vil bli varslet direkte og i god tid før vannet stenges.

Stenging av gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkelveien stenges i uke 48, og det er etablert en midlertidig gang- og sykkelvei på nordsiden av Kopstadveien. Det vil være vakthold ved krysningen av Kopstadveien, i nærheten av busstoppet "Kopstadkrysset", i tidsperioden 06:30-09:00 og 12:00-17:30 alle hverdager. Se bildet under for detaljer.

Viser området for anleggsområdet og midlertidig overgangsfelt

Gang- og sykkelstien flyttes over på nordsiden av Kopstadveien, og det settes opp et midlertidig overgangsfelt.

Trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte vår nabokontakt Pernille Krafft alle hverdager mellom kl. 09-15.

Telefon: 904 19 578
E-post: unb@banenor.no

Bildet viser Kopstadveien over E18

Det er i området før E18 at Kopstadveien skal tilbakeføres. Dette er på Nykirke i Horten kommune

Nytt dobbeltspor Nykirke mellom Barkåker

Kort om prosjektet: 

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum , togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon . 

Utbyggingen startet for fullt i første halvår 2020, og det nye dobbeltsporet skal tas bruk i 2025. Da blir det mulig å kjøre fire tog timen mellom Tønsberg og Oslo.  

Publisert: 27. september 2023 klokken 09:05