Utvidet arbeidstid på Horten stasjon

BaneNOR har tillat entreprenøren å utvidede arbeidstidene i ukene 19, 20 og 21 på nye Horten stasjon.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Utvidelsen i arbeidstiden gjelder følgende dager

  • I uke 19: fredag til kl. 21:00 og lørdag til kl. 16:00.
  • I uke 20: mandag - torsdag til kl. 21:00, fredag til kl 19:00 og lørdag kl. 16:00.
  • I uke 21: mandag - fredag til kl. 21:00 og lørdag til kl. 16:00.

Arbeidet som utføres

Plattformområdet skal fylles med stein før montering av plattformelementer på Horten stasjon. Det vil være en gravemaskin og 2-3 lastebiler i arbeid, og det skal ikke være maskinstøy utover dette.

Oversiktsbilde Horten stasjon med rød ring

Det er i innenfor den røde ringen arbeidet utføres Foto: Bane NOR

Ny Horten stasjon

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, Horten stasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til unb@banenor.no eller kontakte oss på telefon 904 19 578. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.