Tre uker med døgnkontinuerlig arbeid på Sundland

Fra lørdag 16. september til fredag 6. oktober blir det aktivitet dag og natt ved verkstedet og den nye togparkeringen på Sundland. Arbeidet får ikke konsekvenser for persontrafikken.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Viken
 • Nyhet
 • Nabovarsel
Sundland

Hva skal vi gjøre

I løpet denne perioden skal vi blant annet:

 • rive master og åk
 • heise master og åk
 • trekke kabler
 • kappe spor
 • bygge spor
 • sveise
 • fylle pukk
 • pakke spor
 • rive fundamenter.

Støyende nattarbeid

Arbeidet som skal utføres er ikke veldig støyende, men i løpet av de to første ukene vil det til tider være perioder med støyende nattarbeid

Naboer som er berørt av støy som overskrider grenseverdiene for natt, har allerede fått tilbud om alternativ overnatting. Vi beklager ulempene dette medfører.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. (Telefonen er ikke betjent i uke 40.)

Ved akutte hendelser utenfor åpningstiden, kan du bruke prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Her jobber vi nå

Dette er et stort byggeprosjekt i Drammen, med aktivitet sju dager i uken. Her er noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Oversikten er ikke uttømmende og det kan skje endringer i planen som ikke fanges opp her.