Nattarbeid Skoger-Holm i pinsehelgen

Fra fredag 26. mai til tirsdag 30. mai blir det arbeid langs sporet dag og natt, når det er stans i togtrafikken.

  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Viken
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Det er i forbindelse med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg på strekning at arbeidet denne helgen også vil foregå på natt.

I arbeidet vil det blant annet bli benyttet skinnegående spesialmaskin (kraner og boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men med kortvarige perioder med kraftigere støy.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken og naboer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no  eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.