Nærinfo til beboere i Nybyen og Nedre Strøm

Informasjon til deg som bor tett på arbeidene som pågår i området rundt anleggsområdet i nedre Strøm.

Kulvert

Vi er godt i gang med å støpe tunnel nede i byggegropa og har god framdrift. Vi støper nå tunnel fra to fronter. Disse arbeidene er ikke særlig støyende, og vil pågå helt til vi har en sammenhengende betongtunnel fra der sørlandsbanen går i dag og opp til der selve løsmassetunnelen begynner (øya mellom Konnerudgata og Professor Smiths Allè).

Nå har vi også begynt arbeidene med å kle betongkonstruksjonen med en vanntett membran, for deretter å fylle igjen gropa. Dette er heller ikke særlig støyende arbeider.

Løsmassetunnel

Den siste tiden har vi gravd ut toppen av løsmassetunnelen. Vi startet litt før planlagt og har god framdrift. Vi graver ut toppen av tunnelen til vi møter fjelltunnelen som er ferdig sprengt fra Austad. Det gjenstår i dag kun 22 meter igjen av toppen før vi har hull mellom fjelltunnelen og løsmassetunnelen.

Vi er nå så langt inne i tunnelen at fjellet har begynt å komme opp til løsmassene. Det betyr at det periodevis vil bli noe sprengning i tunnelen. Vi vil sprenge daglig (man – lør) fram til påske.

I påsken vil arbeidene avsluttes onsdag 13.04 og gjenopptas tirsdag 19.04. Etter påske vil vi flytte graveutstyret tilbake til starten av tunnelen og grave ut midtre og nedre del av tunnelen. Etter hvert vil vi treffe på fjellet også i midtre og nedre del av tunnelen og må da gjenoppta sprengningsarbeidene.

Sprengning skjer i tidsrommet mellom kl 07:00 og kl 23:00. Utgraving og sprengning av løsmassetunnelen forventes ferdig utført i løpet av høsten.

Det vil bli sendt ut varsel til de som ønsker SMS i forkant av sprengning. Du melder deg på her: www.nabovarsling.no/udk (├ąpnes i ny fane)  

Øvre Strøm

Vi er ferdig med all grunnforsterkning for løsmassetunnelen. Utover våren skal fyllinger/plattformer fraktes vekk og vi starte arbeidene med å reetablere villaområdet og veiene.

Vi skal rive midlertidig infrastruktur som var nødvendig for anleggsgjennomføringen (en del er allerede fjernet), reetablere hager, gjerder, planter, etablere nytt VA-system for Drammen kommune innenfor deler av anleggsområdet og tilbakefører (og gjenåpne) 3. strøm terrasse, Strømbakken og 4. strøm terrasse.

Arbeidene med å reetablere området sør for Konnerudgata vil pågå for fullt gjennom vår, sommer og høst. Vi håper å være ferdige i dette område før jul.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra hverdager kl 9 - 15.