Elektrifiseringen gir støyende arbeider på Trønder- og Meråkerbanen

NRC Group AS utfører på vegne av Bane NOR elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Det kjøres arbeidsmaskiner om natten i forbindelse med at det monteres utstyr og strekkes ledninger.

  • Nabovarsel
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
  • Trøndelag
Bildet viser et boretog

Boretoget har blant annet lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

Arbeid ved Nidelv bru

I forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjør Bane NOR forberedende arbeider i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi skal blant annet fjerne noe spunt rundt brupilarene og gjennomføre generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kjøreledningene.

Arbeidene startet onsdag 19. april og varer ut oktober 2023. Arbeidet foregår på dagtid, kl. 0700-kl. 1900.  

Gang- og sykkelvegen stenges fordi det er behov for riggområde for arbeidet som skal utføres i elven. 

Meråkerbanen

På strekningen Hegra-Gudå bores det fundamenter for master til kjøreledning på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900 i perioden 2. juni til 16. juni.

På strekningen Hegra-Riksgrensen vil det gjenstå noen fundamenter. Dette er planlagt utført sensommer/tidlig høst. Arbeidene foregår fra boretoget som går på jernbaneskinnene og flytter seg underveis i arbeidet. Dette planlegges utført på natt og blir varslet. Fundamentene plasseres på Bane NORs eiendom. 

Skogrydding langs Meråkerbanen

I forbindelse med elektrifiseringen av Meråkerbanen er det behov for å utføre skogrydding langs jernbanen. Arbeidet utføres med blant annet motorsag og fliskutter på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900. I utgangspunktet skjer dette mandag til fredag, med det kan også forekomme arbeid i helger. Vi jobber på Bane NORs eiendom, men dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. Dette arbeidet startet 1. mars og vil pågå utover sommeren.   

Se fremdrift for boretoget på Bane NORs nettsider

Her kan du se hvor boretoget planlegger å jobbe på nettene. Oppdatert oversikt legges ut fortløpende. Dersom du har særskilte behov knyttet til periodevis støy om natten, er du velkommen til å kontakte oss i Bane NOR.

Dette skjer videre i elektrifiseringen

Når fundamentene er utplassert, kommer vi tilbake for å sette ned mastere i løpet av sommeren/høsten 2023. Dette vil skje både på dag og nattetid, men er ikke regnet for spesielt støyende. Deretter avslutter vi arbeidet med å montere kjøreledningene som skal gi togene strøm. Dette skjer strekningsvis og er startet. Elektrifiseringen av strekningen av Trondheim S-Stjørdal er planlagt ferdigstilt våren 2024 og Meråkerbanen høsten 2024.