Elektrisk prøvedrift våren 2024

Grønne spor i Trøndelag nærmer seg med stormskritt og planen er elektrisk prøvedrift våren/sommeren 2024.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 10. mars 2023 klokken 10:01

Oppdatert: 11. august 2023 klokken 11:00

Bilde av jernbanespor på Stavne bru

Mastene er nå montert på Stavnebrua og gjort klare for strekking av kjøreledning. Foto: Bane NOR

Etter planen vil det bli elektriske tog på strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-riksgrensen og Stavne-Leangenbanen med søndre tilsving i løpet av 2024.

Overgangsbruene er ferdigstilt

For å få plass til de strømførende installasjonene, som på fagspråket kalles KL/AT-anleggene (kontaktledning/autotransformatorer), har det vært nødvendig å øke høyden på mange av dagens bruer over jernbanesporet. Dette arbeidet startet høsten 2021 og ble avsluttet i januar i år.

Åtte gamle bruer er erstattet med nye. I tillegg er det gjort sikkerhetstiltak ved ytterligere syv bruer. Med unntak av noen tilpasninger ved Hell bru (Sandfærsbrua) er alle arbeidene ferdigstilt. Dokumentasjonen er gjennomgått og godkjent, og det gjenstår kun noen formaliteter med overlevering til eksterne brueiere.

-  Vi er godt fornøyde med å ha gjennomført denne delen av elektrifiseringsprosjektet sammen med gode entreprenører som har gjennomført arbeidene uten noen alvorlige skader, sier Ola Grendal, prosjektleder for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

Status arbeid med elektrifiseringen

Arbeidene med KL/AT-anleggene startet sommeren 2021. Arbeidet består av boring av fundamenter, utplassering av master og montering av utstyr i mastene.

-  På Stavne-Leangenbanen og Trønderbanen er vi så og si ferdige med det mest støyende arbeidet og vi er imponerte og takknemlige for at alle de berørte naboene på strekningene har vært tålmodige, sier prosjektlederen.

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen på Stavne-Leangenbanen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres i løpet av sommeren.  For å få plass til kjøreledningen senker vi sporet tre steder inne i tunnelen samt utenfor hver tunnelmunning. Arbeidet utenfor tunnelen er planlagt utført høsten 2023.

På Trønderbanen jobber vi med å sluttføre fundamenteringen der mastene skal monteres før kjøreledningen trekkes. Dette er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2023.

-  Monteringen av master er godt i gang og kjøreledningene skal strekkes i perioden våren til høsten 2023. Deretter blir det kontroller og testing av anlegget før perioden med prøvedrift kan starte våren/sommeren 2024, forteller Grendal.

På Meråkerbanen, som er ca. sju mil lang, jobber vi med to boretog som opererer fra hver sin ende av strekningen. I løpet av oktober i år vil vi være ferdig med å bore fundamenter. Mastene utplasseres denne høsten før kjøreledningene monteres i 2024. Alle arbeidene er planlagt ferdigstilt høsten 2024.

Helt ny omformerstasjon

Parallelt er fremdriften for bygging av en ny omformerstasjon på Hell også i rute. Den skal sikre tilstrekkelig elektrisk kapasitet til alle togene. Omformerstasjonen er planlagt å stå ferdig desember 2024. Arbeidene med omformerbygget og tomten er nærmest ferdigstilt og det pågår nå installasjon av omformerkomponenter.

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen innebærer en investering på ca. 2,1 milliarder kroner.


Publisert: 10. mars 2023 klokken 10:01

Oppdatert: 11. august 2023 klokken 11:00