Nabovarsel: Skinnesliping ved Eidsvoll stasjon

I perioden 3.-10. august 2023 skal skinnene i sporvekslene ved Eidsvoll stasjon slipes. Dette gjøres nattestid mens det er pause i den rutegående togtrafikken.

  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt
Nærbilde av gnistring fra slipingen, hvor pukk, skinner og undersiden av slipetoget skimtes i mørket.

Illustrasjonsfoto fra nattlig skinnesliping. Foto: Bane NOR

Det skal brukes en skinnegående spesialmaskin som beveger seg i gangfart, og arbeidet vil flytte seg rundt på hele stasjonsområdet fra stasjonsbygningen nordover mot Doknes. Første økt er natt til torsdag 3. august, og arbeidet avsluttes senest natt til 10. august.

Jobben vil medføre en del støy, men vi forventer ikke at støynivået på nærliggende eiendommer vil overskride gjeldende grenseverdier.  Lyden kan likevel bære godt i stille sommernetter og være hørbar et godt stykke unna.

Gnistring fra skinneslipingen kan også være godt synlige i mørket, men vi understreker at det gjøres tiltak for å hindre at det tar fyr langs sporet, blant annet med ekstra vakthold.

Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Det blir mindre støy når togene passerer gjennom sporvekslene og bedre komfort for passasjerene.

Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidene. Eventuelle henvendelser om arbeidene kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli på telefon 916 55 930 eller e-post olav.nordli@banenor.no.