Nabovarsel Eidsvoll: Natt- og helgearbeider fra 7. til 15. oktober

Mens togene tar pause i ni dager, skal Bane NOR gjøre en rekke arbeider mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hos oss blir det hektisk aktivitet med å koble inn og ta i bruk hele det nybygde dobbeltsporet, inkludert Minnevika jernbanebru.

  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Dovrebanen
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 27. september 2023 klokken 15:51

Dronefoto av gamle og nye spor, gammel jernbanebru, vegbruer og Mjøsa.

Det blir mye aktivitet i dette området på Langset når det gamle sporet skal bort og nytt, rett dobbeltspor tas i bruk. Foto: Bane NOR

Togene stanser fra lørdag morgen 7. oktober ca. kl. 07 fram til søndag 15. oktober ca. kl. 19.

I denne perioden jobber vi på strekningen fra nordre del av stasjonsområdet på Eidsvoll fram til nord for bruene på Langset. Størstedelen av arbeidet vil foregå på dagtid, men det blir også enkelte arbeidsoperasjoner om natten.

Langset og Julsruddalsevja

Aktiviteten vil være størst rundt de to punktene hvor vi kobler inn de nye sporene - altså ved Julsruddalsevja i syd, samt på Langset nordover fra Minnevika bru. Her blir det mye aktivitet med gravemaskiner og skinnegående arbeidsmaskiner, spesielt i første del av perioden.

Natten mellom 8. og 9. oktober vil en pakkmaskin ha arbeidsøkter både på Langset og ved Julsruddalsevja. Denne maskinen, som justerer sporet og komprimerer pukken slik at sporet ligger stabilt, avgir en del støy.

Vi forventer at støynivået på nærliggende eiendommer ikke vil overskride gjeldende grenseverdier, men lyden kan likevel bære godt i stille netter og være hørbar et godt stykke unna.

De siste dagene i togpausen vil anleggsarbeidet avta mens vi gjør kontroll av de tekniske anleggene og kjører testtog på strekningen.

Noen jernbanetekniske anlegg på den gamle jernbanebrua blir fjernet allerede den første lørdagen. Dette betyr at arealer under brua blir sperret av, og at det kan bli noe redusert framkommelighet på vegen ned til Mjøssamlingene.

Vår kontaktperson

Bane NOR beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidene. Hvis du har spørsmål til oss om arbeidene, kan du henvende deg til nabokontakt Sjur Krogstie på telefon 957 91 669 (├ąpnes i ny fane)  eller epost eidsvoll_utbygging@banenor.no .

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved anleggsarbeid i og ved trafikkert spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Dovrebanen, kan de togfrie periodene ikke være lengre enn høyst nødvendig. Derfor jobbes det døgnkontinuerlig.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet og høyspenningsanlegget. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Er du togbruker?

Hvis du skal reise med buss for tog, må du regne med at reisen tar lengre tid enn vanlig, og at avgangstiden kan være endret. 

Legg merke til at persontogene sørfra snur på Eidsvoll fram til onsdag 11/10 kl. 19. I resten av perioden er Eidsvoll stasjon stengt, og togene vender på Eidsvoll verk. Lørdag 14/10 og søndag 15/10 er det også sporarbeid ved Oslo lufthavn, som innebærer noen forsinkelser og at enkelte tog blir innstilt.

Du finner trafikkinformasjon i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapene Vy og SJ Norge.

En bedre toghverdag

Når trafikken starter opp igjen søndag 15. oktober, har vi tatt i bruk hele den nye dobbeltspor-strekningen gjennom Eidsvoll. Den nye strekningen er et viktig bidrag til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar. Vi gleder oss til å gi de togreisende et bedre tilbud!

Publisert: 27. september 2023 klokken 15:51