Nabovarsel: Arbeidsøkt i helgen 19.-20. august

Fra førstkommende lørdag (19. august) ca. klokken 07:00 fram til søndag morgen ca. kl. 08:00 blir strekningen Eidsvoll-Hamar på Dovrebanen stengt for togtrafikk på grunn av planlagte arbeider.

  • Nabovarsel
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Dovrebanen
Gul arbeidsmaskin fra Baneservice. To personer i lift jobber med kontaktledningen.

På dagtid blir det kontaktledningsarbeid ved Dorr på Langset. Foto: Bojan Bamburac, Bane NOR

På vårt prosjekt skal det jobbes gjennom natten ved det tekniske huset på Botshaugtangen ved Bane NORs brakkerigg. Det blir aktivitet med en skinnegående arbeidsmaskin/lift, men vi forventer ikke støyulemper av betydning som følge av arbeidene.

På dag- og kveldstid lørdag blir det dessuten jobbing ved Julsruddalsevja, samt ved Minnevika jernbanebru og Langset/Dorr. Blant annet blir det trekking av skinner og arbeid med anlegget for togenes kjørestrøm. Det utføres i tillegg vedlikehold og rutinemessig kontroll av tekniske anlegg en rekke steder på strekningen videre opp til Hamar.

Togene sørfra snur i utgangspunktet på Eidsvoll stasjon, men vær oppmerksom på at overvann i undergangen på stasjonen i øyeblikket påvirker trafikkavviklingen. Det er ikke mulig å komme seg til spor 2/3 inntil vannstanden i Vorma synker. For noen ankommende tog er det derfor overgang til buss på Eidsvoll verk.

Sjekk din avgang i reiseplanlegger/apper hos Entur eller det aktuelle togselskapet.