Eidsvoll-Langset: Arbeider i helga 13.-14. mai

For en sikker og pålitelig jernbane skal det gjøres vedlikehold og annet arbeid på strekningen fra Eidsvoll til Dombås lørdag 13. og søndag 14. mai.

  • Nabovarsel
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
Dronefoto av sporene som er bygd langs bredden av Vorma nord for Eidsvoll stasjon.

På denne strekningen langs Vorma vil det pågå arbeid helga 13.-14. mai. Foto: Bane NOR

Arbeidene varer fra ca. klokka 07 på lørdag fram til ca. klokka 16.50 på søndag. Togene sørfra betjener Eidsvoll stasjon som vanlig, mens det blir buss for tog videre nordover. Hovedbanen nord for Kløfta er også stengt i samme tidsrom.

Pakking av spor

Fra like nord for Bane NORs brakkerigg fram til litt syd for Julsruddalsevja vil dobbeltspor-prosjektet ha en pakkmaskin i sving med etterpakking og justering av sporene. På lørdag pågår dette fra morgenen fram til tidlig på kvelden, på søndag fra grytidlig morgen (kl. 05.00) fram til tidlig på ettermiddagen. Dette arbeidet vil medføre en del maskinstøy.

Prosjektet vil også ha noe annen aktivitet mellom Eidsvoll og Langset, men vi forventer ikke at dette vil gi støyulemper av betydning.

Årets arbeidsperioder

Senere i år planlegger vi følgende arbeidsperioder med stans i togtrafikken:

  • 3.-5. juni (45 timer): Stengt Eidsvoll-Trondheim. Eidsvoll stasjon er åpen for tog sørfra.
  • 19.-20. august (25 timer): Stengt Eidsvoll-Hamar. Eidsvoll stasjon er åpen for tog sørfra.
  • 7.-15. oktober (8 dager, 12 timer): Stengt Eidsvoll-Hamar. Eidsvoll stasjon er stengt, og togene sørfra snur på Eidsvoll verk.

I den siste arbeidsperioden tar vi i bruk hele det nye dobbeltsporet, og første tog kjører over Minnevika jernbanebru.