Arbeidshelg på Dovrebanen

For en sikker og pålitelig jernbane skal det gjøres vedlikehold og annet arbeid i regi av Bane NOR på strekningen fra Eidsvoll til Dombås lørdag 13. og søndag 14. mai.

  • Rørosbanen
  • Dovrebanen
  • Nyhet
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Utbyggingsprosjekt
Gravemaskin i arbeid med rør i forgrunnen.

Viktig arbeid med utskifting av stikkrenner står på programmet flere steder denne helga. (Illustrasjonsfoto) Foto: Liv Tone Otterholt/Bane NOR

Arbeidene varer fra ca. klokka 07 på lørdag fram til ca. klokka 16.50 på søndag. I tillegg til Eidsvoll-Dombås blir også Hamar-Løten på Rørosbanen og Hovedbanen nord for Kløfta stengt for togtrafikk.

For informasjon om din reise, se informasjon hos Entur og togselskapene SJ Norge (├ąpnes i ny fane) og  Vy (├ąpnes i ny fane)  Førstnevnte kjører buss for tog på hele strekningen Oslo/Hamar-Trondheim på Dovrebanen og Rørosbanen.

Utbedringer etter ras

Mellom Brumunddal og Rudshøgda skal firmaet Snøhetta Anlegg gjøre tiltak for å utbedre skadene etter flom og jordras som stengte banen ved to anledninger i april.

Ei ny stikkrenne på 1,2 meter i diameter kommer på plass rett nord for der jordraset gikk for å ta unna vann fra sideterrenget på oversiden. Samtidig byttes en stikkrenne under privat vei for å øke dimensjonen her også. I tillegg vil overvannsgrøfter og linjegrøfter bli fikset i området etter jordraset. Skråningen der raset gikk blir plastret med kult, og det vil bli byttet til en større stikkrenne også rett sør for der raset gikk.

– Dette gjør vi for å rette opp skader som skjedde i påskeuka da Dovrebanen ble stengt som følge av stor snøsmelting. Vi hadde skade på samme sted også uka etter. Her har Bane Nor hatt tett og godt samarbeid med fylkeskommunen som eier vegen på oversiden av banen, samt grunneiere på naboeiendommer, opplyser banesjef for Dovre- og Raumabanen, Sigbjørn Korsgård.

– I helga får vi på plass en løsning med vesentlig bedre kapasitet enn tidligere, til beste for både berørte veger og jernbane. Også lenger nord på Dovrebanen byttes det stikkrenner denne helgen for å være bedre rustet for økte nedbørsmengder og mere ekstremvær, legger banesjefen til.

Et mylder av jobber

Mellom Eidsvoll og Langset gjøre vi arbeid knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen. Blant annet skal en pakkmaskin etterpakke og justere sporene som i fjor høst ble tatt i bruk nord for Eidsvoll stasjon.

På Espa blir det massetransport over sporet knyttet til forberedende arbeid for byggingen av Tangenvika jernbanebru og dobbeltspor gjennom Stange kommune.

Ellers på strekningen Eidsvoll-Hamar gjør vi rutinemessige kontroller og vedlikehold av ulike tekniske anlegg, blant annet skinnebytte på flere små partier mellom Steinsrud og Stange.

På Hamar stasjon blir det også stor aktivitet med rutinekontroller, i tillegg til sporarbeid. Det skal gjøres grunnundersøkelser med to borerigger, og overgansbrua får seg en utvendig vask.

På Rudshøgda stasjon skal vi bytte sviller på stasjonsområdet, og på strekningen videre til Moelv står stedvis fjellrensk, sporarbeid og bruvedlikehold på programmet. Signalanleggene på Brumunddal og Brøttum blir rutinemessig kontrollert.

På Øyer stasjon skal vi fjerne en sporveksel og gjøre arbeid med signal- og sikringsanlegget. Her blir det jobbet kontinuerlig gjennom hele perioden.

Videre nordover blir det sporarbeider på Ringebu stasjon, svillebytte mellom Vinstra og Kvam, samt arbeid med kabelkanaler på Otta stasjon. På Sel stasjon skifter vi fem stikkrenner, og det byttes ut noen kontaktledningsmaster mellom Sel og Brennhaug.

De mange jobbene som gjøres i en slik arbeidshelg, er viktige for å opprettholde sikkerheten og forebygge tekniske feil som påvirker togtrafikken.